کد آگهی:1352

تاریخ انتشار:1401/02/25

ثبت آگهی در سایت

اپراتور استخر توپ در پارک آزادی


به یک نوجوان حدوداً ۲۰تا۲۵,سال جهت اپراتور استخر توپ واقع در پارک آزادی نیازمندیم  شماره تماس: 09186400144
   آدرس: استان مرکزی اراک
دیوار