کد آگهی:1351

تاریخ انتشار:1401/02/25

ثبت آگهی در سایت

فروشنده متعهد


حداقل سن ۲۰سال حداقل تحصیلات دیپلم خانم وآقامجردیامتاهل پاره وقت لطفابه واتساب مراجعه کنید  شماره تماس: 09160860688
   آدرس: استان مرکزی اراک
دیوار