کد آگهی:1345

تاریخ انتشار:1401/01/21

ثبت آگهی در سایت

نیازمند پیمانکار بومی در خمین و شازند


جهت اجرای چند ایستگاه پمپاژ اب بشرح ذیل: ارماتور بندی قالب بندی جوشکاری بتون ریزی نصب فنس نقاشی حفاری بنایی واگذاری امورات فوق بصورت کلی . اجرا زیر نظر واحد مهندسی بصورت دستمزدی . جهت اطلاعات بیشتر چت دیوار میام و شماره تماس رو ارسال بفرمایین . ضمانت نامه اجرایی از پیمانکار(سفته و چک) دریافت خواهد شد . پیمانکار میبایست حتما بومی هر کدام از مناطق شازند و خمین باشد .  شماره تماس: 09368981860
   آدرس: خمین و شازند
دیوار