کد آگهی:132

کمک حسابدار با سابقه و با نظم

کمک حسابدار با سابقه و با نظم


کمک حسابدار با سابقه و با نظم


یک نفر کمک حسابدار باسابقه وبا نظم و متعهد به کار جهت انجام حسابداری شرکت آشنا با کامپیوتر و انجام کارهای اداری جهت کارهای شرکت رزومه وسوابق کاری خودتون رو ارسال کنید  شماره تماس: 09186307342
   آدرس: اراک