کد آگهی:131

کارگر ساده برای کار کانال کولر

کارگر ساده برای کار کانال کولر


کارگر ساده برای کار کانال کولر


ب تعدادی کارگر ساده برای کار کانال کولر نیازمندم وب یک اوستا کار وارد ب کانال سازی با حقوق خوب نیازمندم. مجتمع نیکان واقع در خرم  شماره تماس: 09121974070
   آدرس: اراک خ خرم