کد آگهی:1305

تاریخ انتشار:دو روز پیش

ثبت آگهی در سایت

۲ نفر جهت اپراتوری دکل بتن


به دو نفر اپراتور دکل بتن نیازمندیم  شماره تماس: ۰۹۱۲۸۲۳۱۵۲۱
   آدرس: همدان نهاوند
دیوار