کد آگهی:129

خانم جهت کار در دفتر ترمیم مو

خانم جهت کار در دفتر ترمیم مو


خانم جهت کار در دفتر ترمیم مو


به یک خانم جهت کار در دفتر ترمیم مو واقع در خیابان شریعتی. چهار راه گردو. ساختمان پانیز. ط ۶ نیازمندیم  شماره تماس: 09188623889
   آدرس: اراک خ شریعتی