کد آگهی:127

2 همکار خانم جهت کار در لبنیاتی

2 همکار خانم جهت کار در لبنیاتی


2 همکار خانم جهت کار در لبنیاتی


به ٢ نفر همکار خانم با تجربه و متعهد به کار جهت کار فروشندگی در لبنیاتی با حقوق مکفی به صورت نیمه وقت نیاز مندیم ساعت کار : از ساعت ٨ لغایت ١٤ وتایم عصر از ساعت ١٦ لغایت ٢٢ لطفا فقط تماس فقط تماس پاسخگو هستیم آدرس محل کار : میدان امام حسین (ع)



  شماره تماس: 09183612544
   آدرس: اراک میدان امام حسین