کد آگهی:1259

تاریخ انتشار:لحظاتی پیش

ثبت آگهی در سایت

یکنفر نگهبان در شیفت شب


یه یکنفر نگهبان در شیفت شب ساعت 6عصر تا8صبح نیازمندیم. با حقوق ماهیانه 1500تا 2میلیون تومان. داشتن یک ضامن معتبر و ارایه سفته جهت ضمانت الزامی است. سالم بودن فرد و عدم اعتیاد شرط است. حداقل سن30و حداکثر50سال. واجدین شرایط در صورت تمایل در چت دیوار پیام بدهند . ادرس؛گرگان.ابتدای روستای کریم آباد.خط گاز.کارگاه نجاری چوبینه  شماره تماس: 09304287274
   آدرس: گلستان گرگان
دیوار