کد آگهی:1257

تاریخ انتشار:چند ساعت پیش

ثبت آگهی در سایت

جوان با انگیزه جهت کار در خشک شویی


۱.به یک جوان با انگیزه جهت کار در خشک شویی نیازمندیم. ۲.به یک پرسکار جهت همکاری در خشک شویی نیازمندیم. حقوق و مزایا خوب ساعت کاری توافقی لطفا تماس بگیرید.پیام پاسخگو نیستمم  شماره تماس: 09389775010
   آدرس: گلستان گرگان
دیوار