کد آگهی:123

چندنیروی آقا ماهر جهت کاردر تولیدی تفلون

چندنیروی آقا ماهر جهت کاردر تولیدی تفلون


چندنیروی آقا ماهر جهت کاردر تولیدی تفلون


به چند نیروی آقا ماهر جهت کار در تولیدی تفلون تفلون پاش رنگ کار الکترو استاتیک پرسکار ماهر خط زن ظروف لب پیچ لب پیچ کار ماهر آستر پاش فرچه زن استاد کار ماهر که به برق صنعتی آشنایی داشته باشد آچار به دست  شماره تماس: 09196111827
   آدرس: اراک