کد آگهی:122

جوشکار برق و جوشکار co2

جوشکار برق و جوشکار co2


جوشکار برق و جوشکار co2


به چند کارگر جوشکار برق و جوشکار co2نیاز داریم  شماره تماس: 09188620782
   آدرس: اراک