کد آگهی:120

کارمند خانوم آشنا به کامپیوتر

کارمند خانوم آشنا به کامپیوتر


کارمند خانوم آشنا به کامپیوتر


با سلام به یک کارمند خانوم آشنا به کامپیوتر با روابط عمومی بالا برای کار دفتری نیازمندیم خواهشن فقط تماس بگرید پیام پاسخگو نیستم  شماره تماس: 09396220694
   آدرس: اراک