کد آگهی:1119

تاریخ انتشار:هفت روز پیش

ثبت آگهی در سایت

دو نفر شاگرد جهت کار در کارگاه آینه


به دو نفر شاگرد جهت کار در کارگاه آینه نیازمندیم ساعت کاری 8/30تا 17/30  شماره تماس: 09308385793
   آدرس: خراسان شمالی بجنورد