کد آگهی:110

استخدام چند نفر جوشکار برق

استخدام چند نفر جوشکار برق


استخدام چند نفر جوشکار برق


به چند نفر جوشکار برق ماهر جهت کار در فرغون سازی نیازمندیم  شماره تماس: 09183680942
   آدرس: اراک