کد آگهی:109

استخدام کارگر ساختمانی

استخدام کارگر ساختمانی


استخدام کارگر ساختمانی


نیازمند کارگر ساختمانی پروژه محوطه سازی دانشگاه اراک سردشت کار بیل و کلنگی ساعت ٨ تا ٥ تسویه ماهیانه مساعده دارد در صورت تمایل بیمه دارد.  شماره تماس: 09185297255
   آدرس: اراک