کد آگهی:105

کارگر آقا جهت کار تمام وقت در کارگاه

کارگر آقا جهت کار تمام وقت در کارگاه


کارگر آقا جهت کار تمام وقت در کارگاه


به یک نفر آقا جهت کار تمام وقت در کارگاه نیازمندیم شرایط: سن : ۲۰ تا ۲۵ سال دارای کارت پایان خدمت  شماره تماس: 09184325380
   آدرس: اراک