کد آگهی:1014

تاریخ انتشار:1400/09/01

ثبت آگهی در سایت

پستها ساز ماهر یا نیمه ماهر در تولیدی کفش


نیازمند پستها ساز ماهر یا نیمه ماهر در تولیدی کفش مردانه نحوه پرداخت هفتگی یا ماهانه برای هماهنگی بیشتر تماس بگیرید ممنون  شماره تماس: 09141067995
   آدرس: آذربایجان شرقی تبریز