کد آگهی:1013

تاریخ انتشار:1400/08/28

چند رده شغلی در نمایندگی پنبه ریز


نمایندگی انحصاری پنبه ریز از واجدین شرایط نیرومی پذیرد بدون نیازبه سابقه بدون هزینه خانم یاآقا بالای ۱۸سال فروشنده تعدادمحدود نماینده فروش بازاریاب  شماره تماس: 09364872850
   آدرس: آذربایجان شرقی تبریز