کد آگهی:1009

استخدام منشی خانم آشنا به کامپیوتر

استخدام منشی خانم آشنا به کامپیوتر


استخدام منشی خانم آشنا به کامپیوتر


استخدام منشی خانم آشنا به کامپیوتر ساعت کار ی 8:00 الی 17:00 مزایا : بیمه + حقوق ثابت * از استخدام دانشجو معذوریم ساعت مصاحبه : 9:00 الی 12:00  شماره تماس: 08632212888
   آدرس: اراک عباس آباد -روبه رو مسجد حاج آقا صابر - طبقه بالای رستوران حاتم، شرکت راهبرد ارتباط