کد آگهی:984

کار در منزل تایپ فایلهای صوتی

کار در منزل تایپ فایلهای صوتی


کار در منزل تایپ فایلهای صوتی


منشی خانم شرایط ساکن اراک مجرد سن ۲۰تا۳۰ ضمانت نیاز نیست کار با سیستم ندارد با گوشی بیشتر نیمه وقت ۴ روز در هفته ساعت ۳ونیم عصر تا۷ونیم عصر ثابت ۱/۰۰۰/۰۰۰ در زمینه مواد غذایی محیط عالی اطلاع رسانی و هماهنگی به علت تماس های بی وقت پیام دهی  شماره تماس: 09386479423
   آدرس: اراک