کد آگهی:983

استخدام صندوقدار و همکار در هایپر مارکت

استخدام صندوقدار و همکار در هایپر مارکت


استخدام صندوقدار و همکار در هایپر مارکت


ساعت کار شیفت صبح ۷:۳۰ تا ۱۶ ساعت کار بعد از ظهر ۱۶ تا ۲۴  شماره تماس: 09183492579
   آدرس: اراک