کد آگهی:977

نیروی فنی آقا

نیروی فنی آقا


نیروی فنی آقا


*نیروی فنی آقا *حداقل مدرک تحصیلی دیپلم فنی *حداکثر سن 30 *عدم استعمال دخانیات *توانایی انجام فعالیت های فنی و صنعتی ------------------------------ *حقوق و مزایا طبق قانون کار *سرویس دارد *شهرک صنعتی خیراباد *ساعت کاری 8تا 16/30  شماره تماس: 09303230828
   آدرس: شهرک صنعتی خیرآباد