کد آگهی:975

به یک نقاش اتومبیل ماهر برای کار دائم

به یک نقاش اتومبیل ماهر برای کار دائم


به یک نقاش اتومبیل ماهر برای کار دائم


با سلام یک نقاش اتومبیل ماهر با سابقه کار جهت کار همیشگی و سپردن مغازه آماده ی کارهای نقاشی نیازمندیم .  شماره تماس: 09196111984
   آدرس: اراک