کد آگهی:971

نظافت و کارهای روزانه منزل نیروی خانوم

نظافت و کارهای روزانه منزل نیروی خانوم


نظافت و کارهای روزانه منزل نیروی خانوم


به یک خانوم منظم و متعهد سن کمتر از چهل جهت نظافت و کارهای روزانه منزل به صورت سه جلسه چهار ساعته در هفته روزهای فرد یا زوج نیازمندیم. تماس با واتساپ خط ۰۹۰۴۶۴۶۲۶۸۱ خیابان هپکو  شماره تماس: ۰۹۰۴۶۴۶۲۶۸۱
   آدرس: اراک خ هپکو