کد آگهی:950

دو نیروی جوان خانم در غذاپزی زودپز

دو نیروی جوان خانم در غذاپزی زودپز


دو نیروی جوان خانم در غذاپزی زودپز


به دو نیروی جوان خانم برای کار در قسمت تحویل غذا و صندوقداری نیازمندیم. حقوق و مزایا بالا به همراه بیمه تامین اجتماعی ساعت کاری: از 11 صبح تا 15:30 بعد از ظهر و از ساعت 19 عصر تا 23 شب ساعت تماس: از ساعت 10صبح تا 15بعد از ظهر  شماره تماس: 09183615591
   آدرس: اراک