کد آگهی:949

تعدادی فروشنده خانم و یک صندوقدار

تعدادی فروشنده خانم و یک صندوقدار


تعدادی فروشنده خانم و یک صندوقدار


به تعدادی فروشنده خانم و یک صندوقدار آشنا به نرم افزارهای حسابداری جهت همکاری در فروشگاه پوشاک نیازمندیم. ساعت کاری: ١٠ الی ١٤ و ١٧ الی ٢٢ حقوق پایه فروشنده: ٢ میلیون تومان حقوق پایه صندوقدار: ٣ میلیون تومان مزایا: اضافه کار + مرخصی + عیدی + پاداش + سرویس برگشت شب  شماره تماس: 09125122922
   آدرس: اراک