کد آگهی:948

نیازمند اپراتور CNC و نقشه کشی

نیازمند اپراتور CNC و نقشه کشی


نیازمند اپراتور CNC و نقشه کشی


نیازمند اپراتور دستگاه Cnc آشنایی کامل با نقشه کشی (نرم افزار_Cad&Catia) داری مدرک تحصیلی دوره سه روزه عملکرد دستگاه ها اموزش داده میشود درصورت تسلط کافی استخدام می شوید حقوق و بیمه و ...  شماره تماس: 09351355019
   آدرس: اراک