کد آگهی:943

کارگر نیمه ماهر راویزکاری

کارگر نیمه ماهر راویزکاری


کارگر نیمه ماهر راویزکاری


به یک نفر کارگر نیمه ماهر جهت کار راویزکاری نیازمندیم ترجیحا مجرد ساعت کاری ۸ونیم تا ۶بعدازظهر دستمزد روزی ۹۰تومان  شماره تماس: 09181601734
   آدرس: اراک