کد آگهی:939

نیسان یاایسوزو یخچال دار

نیسان یاایسوزو یخچال دار


نیسان یاایسوزو یخچال دار


شرکت بهستان پخش به یک خودرو نیسان یاایسوزو جهت کار در شرکت دارویی نیازمند می باشد  شماره تماس: 09183474100
   آدرس: ابندای جاده خمین شهرک صنعتی شماره یک خیابان نواوران روبه روی شرکت دقایق - شرکت بهستان پخش