کد آگهی:935

خانم جوان جهت کار در بوفه بیمارستان

خانم جوان جهت کار در بوفه بیمارستان


خانم جوان جهت کار در بوفه بیمارستان


🔴به یک خانم ، جوان ، شرایط سنی ۱۹ تا ۳۵ سال جهت کار در بوفه. 🔹بیمارستان امیرالمومنین ⌚️ساعت کاری ۸ صبح تا ۸ شب و ۸ شب تا ۸ صبح چرخشی ◽️قراردادی ◾️ بیمه  شماره تماس: 09195359711
   آدرس: اراک