کد آگهی:933

کارگر خانم جهت مونتاژکاری

کارگر خانم جهت مونتاژکاری


کارگر خانم جهت مونتاژکاری


جهت کارهای مونتاژکاری و متفرقه به دو نفر همکار خانم نیازمندیم ، کارها در حد توانایی خانم ها میباشد ،  شماره تماس: 09186363400
   آدرس: اراک