کد آگهی:856

یک نفر نگهبان (ترجیحا بازنشسته

یک نفر نگهبان (ترجیحا بازنشسته


یک نفر نگهبان (ترجیحا بازنشسته


به یک نفر نگهبان (ترجیحا بازنشسته) برای پروژه ساختمانی نیازمندیم ساعات کار: 5 بعدازظهر تا 8 صبح. دستمزد ماهیانه 1500000 تومان  شماره تماس: 09189614359
   آدرس: اراک