کد آگهی:853

به چند کارگر کارکن نیازمندیم

به چند کارگر کارکن نیازمندیم


به چند کارگر کارکن نیازمندیم


ب چند کارگر‌ماهر یا نیمه ماهر جهت کار در رنگکاری و ام دی اف کاری برای تولید سرویسخواب و کمد و دراور و غیره ... و رنگکاری و رویکوبی نیازمندیم... شرایط کار کنترات یا روزمزد  شماره تماس: 09382356320
   آدرس: استان مرکزی اراک خ شهدای صفری