کد آگهی:852

۲نفر کارگر اقا ماهر جهت خرد کردن مرغ

۲نفر کارگر اقا ماهر جهت خرد کردن مرغ


۲نفر کارگر اقا ماهر جهت خرد کردن مرغ


به ۲نفر کارگر اقا ماهر جهت خرد کردن مرغ نیازمندیم  شماره تماس: 09183684297
   آدرس: استان مرکزی اراک خ جهانگیری ده متری رهبر مرغ کلهر