کد آگهی:849

تراشکار ماهر

تراشکار ماهر


تراشکار ماهر


تراشکار ماهر مسلط به دستگاه tp500 محل کارگاه قطب صنعتی اراک  شماره تماس: 09112438380
   آدرس: استان مرکزی اراک قطب صنعتی