کد آگهی:843

ستخدام کارمند خانم

ستخدام کارمند خانم


ستخدام کارمند خانم


تعدادی خانم جهت خدمت در ارگان دولتی جهت شیفت صبح وشیفت عصر با شرایط زیر استخدام می‌شوند . حداکثر سن ۳۰سال مجرد آشنا به کامپیوتر روابط عمومی بالا و ظاهری آراسته متقاضیان لطفا مشخصات خود را به همین شماره واتساپ و تلگرام نمایند .  شماره تماس: 09300704562
   آدرس: اراک