کد آگهی:842

2 نفر خانم فروشنده لوازم خانگی

2 نفر خانم فروشنده لوازم خانگی


2 نفر خانم فروشنده لوازم خانگی


به 2 نفر فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لوازم خانگی نیازمندیم. ترجیحا زیر 35 سال ساعات کاری 9:30 الی 13 و 16 الی 21 روزهای تعطیل رسمی فروشگاه تعطیل می باشد. حقوق : 1.600.000 تومان آدرس : مصطفی خمینی مجتمع آسمان  شماره تماس: 09199070712
   آدرس: اراک مصطفی خمینی مجتمع آسمان