کد آگهی:840

فروشنده خانم مجرد جهت کار در فروشگاه لباس

فروشنده خانم مجرد جهت کار در فروشگاه لباس


فروشنده خانم مجرد جهت کار در فروشگاه لباس


فروشنده خانم مجرد جهت کار در فروشگاه لباس فروشی نیازمندیم فقط...پاسخگویی حظوری ساعت 9الی 1=30 عصر 4=8 پایه از یک تا یک و دویست مرکز شهر  شماره تماس: 09023936658
   آدرس: اراک