کد آگهی:834

نیروی آقا متخصص در امور برق صنعتی

نیروی آقا متخصص در امور برق صنعتی


نیروی آقا متخصص در امور برق صنعتی


به یک نفر نیروی آقا متخصص در امور برق صنعتی برای انجام امور برقی و الکترونیکی شرکت در زمینه آلومینیوم نیازمندیم. اولویت با کسانی است که در زمینه برق صنعتی و شرکت های مشابه دارای سابقه باشند. دارای بیمه و سرویس.  شماره تماس: 09355550848
   آدرس: اراک