کد آگهی:833

خانوم جهت کار در کارگاه هنرهای چوبی

خانوم جهت کار در کارگاه هنرهای چوبی


خانوم جهت کار در کارگاه هنرهای چوبی


به تعدادی همکار خانوم جهت کار در کارگاه هنرهای چوبی نیازمندیم. ساعت کار ۸ صبح الی ۲ بعداز ظهر. حقوق ماهیانه ۷۰۰ تومن و درصورت یاد گرفتن کار و ادامه دادن اضافه هم میشود. محیط زنانه میباشد.  شماره تماس: 09014310609
   آدرس: اراک میدان ارگ خیابان ازادی روبه روی نونوایی بربری.شماره