کد آگهی:831

کارگر نیمه وارد ۴ نفر در کابینت سازی

کارگر نیمه وارد ۴ نفر در کابینت سازی


کارگر نیمه وارد ۴ نفر در کابینت سازی


جهت کار در کارگاه کابینت سازی  شماره تماس: 09124769046
   آدرس: اراک