کد آگهی:826

فروشنده آقا جهت کار در فروشگاه لوازم خانگی

فروشنده آقا جهت کار در فروشگاه لوازم خانگی


فروشنده آقا جهت کار در فروشگاه لوازم خانگی


ب یک نیروی اقا متعهد ب کار همراه با گواهینامه در فروشگاه لوازم خانگی میلاد نیازمندیم ساعت کاری ۹/۳۰الی ۱۴ تا بعدظهر ۱۶/۳۰ الی ۲۲  شماره تماس: 09035642553
   آدرس: اراک