کد آگهی:824

برقکار ماهر و نیمه ماهر

برقکار ماهر و نیمه ماهر


برقکار ماهر و نیمه ماهر


نیازمند تعدادی کارگر برقکار هستیم  شماره تماس: 09187572553
   آدرس: اراک