کد آگهی:815

تعدادی نیروی خانم و اقا در تولیدی ظروف

تعدادی نیروی خانم و اقا در تولیدی ظروف


تعدادی نیروی خانم و اقا در تولیدی ظروف


به تعدادی نیروی خانم واقا جهت کار درتولیدی ظروف الومینیوم نیازمندیم ، به همراه بیمه  شماره تماس: 09187597381
   آدرس: اراک