کد آگهی:814

۲ نفر رنگکار پلیستر و یک نفر نجار ماهر

۲ نفر رنگکار پلیستر و یک نفر نجار ماهر


۲ نفر رنگکار پلیستر و یک نفر نجار ماهر


نیازمند ۲نفر کارگر رنگکار ویک نفر نجار جهت کار در تولیدی مبلمان با شرایط خوب  شماره تماس: 09181623284
   آدرس: اراک