کد آگهی:808

استخدام منشی و حسابدار درنمایندگی

استخدام منشی و حسابدار درنمایندگی


استخدام منشی و حسابدار درنمایندگی


نیازمندبه یک حسابدار خانوم و یک منشی خانوم جهت کار در نمایندگی مدیران خودرو ۱۵۸ شاپوری هستیم لطفا تماس بگیرید  شماره تماس: 09023086264
   آدرس: اراک