کد آگهی:807

جذب راننده

جذب راننده


جذب راننده


جذب تعدادی راننده بدون ماشین و مسلط به خاور در شرکتی معتبر در شرق تهران محل کار تهران به همراه بیمه و جای خواب قرارداد از روز اول ۴روز مرخصی در‌ماه دادای‌گواهینامه ۶ تن مجاز ((میانگین درامد ماهیانه ۷ میلیون))  شماره تماس: 09915101653
   آدرس: تهران