کد آگهی:803

استخدام راننده پایه۱وراننده گریدر

استخدام راننده پایه۱وراننده گریدر


استخدام راننده پایه۱وراننده گریدر


راننده کمپرسی مایلر(خاکبرداری صفر کیلومتر) حقوق۳/۵ بیمه-اسکان-صبحانه نهار شام ۲۵روزکار۵روز مرخصی سرویس کاری باراننده راننده گریدر ۷۰۵R2(زیر سازی خیابان-لایه ریزی) حقوق (بسته به مهارت رانندگی) بیمه-اسکان-صبحانه نهار شام ۲۵روزکا۵روزمرخصی سرویس کاری باراننده  شماره تماس: 09362251855
   آدرس: اراک