کد آگهی:801

وردست ترکار جهت کار در کارگاه قنادی

وردست ترکار جهت کار در کارگاه قنادی


وردست ترکار جهت کار در کارگاه قنادی


کار در کارگاه قنادی 🔹وردست ترکاری 🔸 همکار خانم در کارگاه قنادی لاله صحرا 🔹واقع در پردیس یک 🔸. ساعت کاری ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر  شماره تماس: 09183630273
   آدرس: اراک میدان فراهان